Bejelentkezés
Regisztráció

Üzletszabályzat


 1. Általános rendelkezések

A jegymester.hu a Jegymester Kft. (továbbiakban Eladó) webáruháza, amely kulturális és sporteseményekre, belépőjeggyel látogatható rendezvényekre és intézmények előadásaira kínál eladásra jegyeket, bérleteket, termékeket. Eladó honlapján keresztül a megvásárolni kívánt jegy/ bérlet/termék, valamint az online fizetési szolgáltató kiválasztásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között, a nyelv-választástól függően magyar vagy angol nyelven. Vevő regisztrációt követően, a vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött e-mail igazolja.

Az Üzletszabályzat elfogadásával Vevő a Gyakori kérdések tartalmának elolvasását és elfogadását is nyugtázza.

 1. A szerződés tárgya

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek, bérletek, termékek, melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldal(ak)on ismerhetők meg.

 1. Szerződő felek azonosítása

Eladó kizárólag a jegymester.hu oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint és a felkínált online fizetési szolgáltató valamelyikének kiválasztásával megvásárolt jegyekért, bérletekért, termékekért felel.

Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek a regisztráció során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani, de ezt a sikeres regisztráció után is bármikor megteheti, a Felhasználói sarok menüpont alatt. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

 1. Vételár, felszámított díjak

A jegyek és bérletek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételáron felül Vevőnek a következő díjakat kell megfizetnie a jegyértékesítési szolgáltatás ellenértékeként:

 • E-díj: A rendszer használatának alapdíja, jegyenként/bérletenként/termékenként felszámított összeg. Tartalmazza az elektronikus jegyértékesítő rendszer használatát, az elektronikus utalvány, e-jegy, e-számla előállításának költségét. Nincs e-díj felszámítva ajándékjegy-érvényesítés esetén. Családi jegycsomagok esetén egy darab e-díj kerül felszámításra. Jegycsere esetén a csereként kapott új jegyekre is van e-díj, kivéve, ha a lecserélt jegyek elmaradó vagy megváltozott eseményre szólnak, és azok vásárlása a műsorváltozás meghirdetése előtt történt. Ebben az esetben minden lecserélt jegy után egy cserejegy e-díjmentes lesz. Az e-díj mértékét a Díjtáblázat tartalmazza.
 • Kezelési költség: egyes rendezvényszervezők, illetve egyes előadások (bérletek, árucikkek) esetén felszámolt, az értékesítés lebonyolításához kapcsolódó, változó mértékű díj. A kezelési költségek összegét a Díjtáblázat tartalmazza.
 • Szállítási költség: Postai és FoxPost szállítás esetén, összege a Díjtáblázatban található.
 • Fizetési szolgáltatás költsége: egyes fizetési szolgáltatások használatának díja, összege a Díjtáblázatban található.
 • Tranzakciós díj: egyes viszonteladók esetén felszámolt, változó mértékű díj. A tranzakciós díjak mértékét a Díjtáblázat tartalmazza.

Esetleges visszaváltás, műsorváltozás esetén a fent felsorolt díjak összegét Vevő nem kapja vissza.

 1. Fizetési és szállítási feltételek

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladó által felkínált, vele szerződésben álló online fizetési szolgáltatókon keresztül történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért Eladó nem tud felelősséget vállalni. Eladó jegyértékesítő rendszere automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével, illetve az egyes tranzakcióknak a honlap Felhasználói sarok/Tranzakciók menüpontjában való megjelenítésével igazolja az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli.

Vevő a vásárlás végén e-jegyet vagy elektronikus utalványt kap. Az elektronikus utalvány a rendezvény látogatására nem használható, szükséges a jegyek, bérletek átvétele. Erre az alábbiak szerint nyílik lehetőség:

 • Személyesen a webáruházban megjelölt helyen. A jegyátvétel helyét a vásárlás végén kapott utalványon is feltüntetjük.
 • Posta szolgáltatással (  felszámított díjak ).
 • FoxPost szolgáltatással (  felszámított díjak ).

A jegy/bérlet/termék személyes átvétele esetén lehetőség van arra, hogy azt ne a vásárló vegye át. Ebben az esetben a meghatalmazott a vásárlótól származó elektronikus utalvány ellenében átvételi elismervényt ír alá, amelyen a meghatalmazott aláírásán túl feltünteti nevét és lakcímét is.

A vásárlás menetéről részletes leírást talál a Súgóban

 1. E-jegyek (saját nyomtatású jegyek)

Az e-jegyeket vásárlóink a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki, azokat nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód olvasható.

Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

 1. Számlaadás

Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mailcímre.

Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatók.

Az elektronikus számla PDF formátumú, Eladó által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

A számla belépésre nem jogosít.

 1. Jegycsere

Vevőnek a weboldalon lehetősége van egyes rendezvényszervezőknél és időbeli korlátozásokkal megvásárolt jegyeinek cseréjére. Vevő tudomásul veszi, hogy a jegycsere funkció csakis olyan rendezvények esetén működik, amelynek szervezője Eladó részére engedélyezte azt. Egy jegy/bérlet kizárólag egyszer cserélhető.

Amennyiben magasabb értékű jegyet alacsonyabb értékűre cserél (pl. hétvégi időpontra szóló kiállításjegy helyett hétköznapi időpontra szólót választ), úgy a különbözetet elveszíti. Ha jegyeit magasabb értékű jegyekre cseréli, akkor a különbözetet bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. Ha a jegyet már felhasználta vagy kicserélte, vagy ha letelt a cserére érvényes határidő (kiállítások esetében általában az eredeti idősáv kezdete), akkor a csere nem lehetséges.

 1. Ajándékkártya

9/1. Az ajándékkártya vásárlásakor Vevő a kártya használatához szükséges jelszót kap. Az ajándékkártya felhasználásához az szükséges, hogy Vevő (ajándékozó) ajelszót a megajándékozott tudomására hozza.

9/2. Eladó az ajándékkártya adatait utólag kizárólag az ajándékkártya vásárlójának, a vásárláskor regisztrált e-mail címről érkező írásbeli kérésére adja ki.

9/3. A kártyára vásárláskor feltöltött összeg az ajándékkártya névértéke. Az ajándékkártya csak a névérték erejéig használható fel, névértéke teljes egészében levásárolható.

9/4. Az ajándékkártya nem tölthető újra, a kártyán lévő összeg nem váltható készpénzre és nem kamatozik.

9/5. A kártyán lévő aktuális összeg felhasználható a megvásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás vételára egy részének, vagy egészének kiegyenlítésére.

9/6. Az ajándékkártya-jóváírás és a felhasználás valutaneme: HUF.

9/7. Az ajándékkártya nem személyhez kötött, átruházható.

9/8. A kártyára tetszőleges összeg helyezhető 2000,-Ft-tól 500.000,-Ft összegig. A vásárlás megkönnyítése érdekében a Jegymester felajánl 5000, 10.000, 15.000, 20.000 és 25.000 és 30.000 forintos feltöltéseket.

9/9. Az ajándékkártya vásárlásakor a feltöltött összegen túl kártyánként 750,-Ft kártyakezelési költséget számítunk fel, amely tartalmazza a kártya előállításának költségét, valamint a mellé biztosított tok és boríték árát.

9/10. Az ajándékkártya átvehető személyesen, vagy kérhető házhozszállítással, a jelen Üzletszabályzatban feltüntetett díjazás ellenében.

9/11. Az ajándékkártya felhasználható Eladó webáruházában, a jegymester.hu és a jegymester.hu oldalakon.

9/12. Az ajándékkártya a megvásárlás időpontjától számított tizenkét hónapig érvényes, a lejárat napja után a kártyán maradt összeg nem vásárolható le és nem igényelhető vissza.

9/13. A kártyával végrehajtott vásárlásra annak az elfogadóhelynek az általános üzleti feltételei vonatkoznak, amelyben a vásárlás történt. Az elfogadóhelynek joga van egyes termékeit, illetve szolgáltatásait kizárni az ajándékkártyával megvásárolható termékei, szolgáltatásai közül. Az ajándékkártya értékénél kisebb összegű vásárlás esetén készpénz nem adható vissza.

9/14. Az ajándékkártya elvesztése/ellopása esetén Eladónak nem áll módjában jóváírni, vagy visszatéríteni az ajándékkártya aktuális egyenlegén szereplő, még el nem költött összeget. Az elveszett, ellopott kártyákért Eladó nem vállal felelősséget.

9/15. A 2021. március 11-e előtt vásárolt kártyákat a vásárlás során megadott jelszóval van lehetőség felhasználni, aktiválni nem szükséges.

 1. Online tartalom, illetve Online közvetítés

Vevő tudomásul veszi, és elfogadja, hogy Online közvetítésre jegyvásárlást, azaz streaming jegy megvásárlását kizárólag az eSzínház felhasználási feltételeinek elfogadását, illetve Vevő vásárláshoz köthető személyes adatainak átadásához való hozzájárulását követően lehetséges. Szolgáltatónál vásárolt Online tartalmak élő és on demand streaming szolgáltatását az eSzínház (Alapítvány a Magyar Színházakért, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17 fszt. 1/a, eszinhaz.hu) biztosítja.

 1. Az elállás joga

Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

Az – 1. és 4. pontban ismertetett módon végrehajtott – vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a teljesítést megkezdje (a szállítással igényelt jegyek és bérletek esetében), illetve azt teljesítettnek tekintse (a saját nyomtatású, valamint személyes átvétellel igényelt jegyek és bérletek esetében). Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy idősávra szól.

 1. Adatvédelem

Eladó az on-line regisztráció során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek Vevő hozzájárulása nélkül semmilyen formában tovább nem adja. Vevő e-mailben kérheti adatai inaktiválását, vagy hozzájárulásának törlését, melyet e-mailben Eladó visszaigazol.

Adatkezelési tájékoztató

 1. Panaszkezelés

Vevő e-mailben jelezheti problémáját az info@jegymester.hu e-mail címen magyar és angol nyelven. Eladó a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Eladó az info@jegymester.hu címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

 1. Egyéb
  1. Eladó on-line jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára, foglalást sem telefonon, sem e-mailben nem tud elfogadni, továbbá a megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában (kivétel: ld. 8. pont).
  2. Eladó a webáruházában megvásárolható jegyeknek nem tulajdonosa, hanem viszonteladója. A webáruház kínálatában található rendezvények megvalósulása, megrendezése, elmaradása, valamint az azokkal kapcsolatos esetleges minőségi reklamációk kizárólag a rendezvényszervező kompetenciája, azokért Eladó nem felel.
  3. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladónál megvásárolt elektronikus utalványon, belépőjegyen, bérleten szereplő produkció annak helyszínén csakis az arra érvényes belépőjegy vagy bérlet felmutatásával tekinthető meg. Amennyiben Vevő a helyszínen nem rendelkezik a vásárlását igazoló és a jegyátvételre/ belépésre jogosító dokumentummal (elektronikus utalvánnyal, jeggyel vagy bérlettel), úgy az adott intézmény nem köteles Vevő számára a belépést biztosítani.
  4. A kulturális intézmények a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Műsorváltozás esetén, illetve amennyiben az előadás elmarad, a jegycserét illetve a visszaváltást Eladó a jegyeket/bérleteket kibocsátó intézmény vagy gazdasági társaság feltételei szerint biztosítja.
  5. Egyedi visszaváltás és jegycsere az előzetesen meghirdetett időpontban megtartott előadás/rendezvény esetén Speciális helyzetre, így nem kizárólag, de például a koronavírus-helyzetre való hivatkozással a visszaváltást vagy jegycserét Eladó csak és kizárólag akkor biztosítja az előzetesen meghirdetett időpontban megtartott előadás/rendezvény esetén, ha azt Eladónak a jegyeket/bérleteket kibocsátó intézmény vagy gazdasági társaság, azaz a rendezvény szervezője azt külön engedélyezi. A rendezvényszervező által egyedileg engedélyeztett visszaváltás esetén a Vevő által fizetendő visszaváltás kezelési költsége a jegyár 15%-a, továbbá az ilyen visszaváltási tranzakcióra is érvényes az üzletszabályzat 4. pontja, melynek értelmében Vevő a felszámított egyéb díjat (e-díj, kezelési költség, szállítási költség, fizetési szolgáltatók költsége, tranzakciós díj) nem kapja vissza.

Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Utolsó változás kelte: 2023. május 16.